απόψεις Tag

Concept On Action | Marketing and Sales Solutions / Posts tagged "απόψεις"
Το marketing με μορφή ανθρώπου προσπαθεί να ελέγξει ένα εγκέφαλο

Το Marketing των αισθήσεων

Το μάρκετινγκ των αισθήσεων μπορεί να ορισθεί ως εκ προθέσεως ερέθισμα περισσότερων ή όλων των πέντε αρχικών αισθήσεων (όραση, ακοή, οσμή, γεύση και αφή). ...

η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών outsourcing παρομοιάζονται με τον κινητήρα αεροπλάνου που απεικονίζετε στη φωτογραφία

Outsourcing και η ταχεία ανάπτυξη λόγω συνθηκών

Εξειδικευμένες Εταιρίες σήμερα, μπορούν να προσφέρουν outsource, ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και εργασιών. Από απλές εγγραφές και καταχώρηση δεδομένων, τηλεφωνικά κέντρα και παραγγελιοληψία. Πλήρη στήριξη μηχανογράφησης και προγράμματα τεχνολογικής υποστήριξης, έως και την τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά και πώληση. Τις γνωστές τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και πώλησης μέσω τηλεφωνικών κέντρων (call centers), συναγωνίζεται ένα μεγάλο...