+30 2106086344

info@conceptonaction.com

507 Mesogion Av.,15343, Athens

Mon - Fri 09.00 - 17.00

να σας προσφέρουμε! Έχουμε πολλά

EXPERIENTIAL BUSINESS POWER TOOLS

Η φιλοσοφία μας είναι να προτείνουμε απόλυτα tailor-made λύσεις και υλοποιήσεις για κάθε προϊόν, με βάση τις δικές του συγκεκριμένες ανάγκες.

Με ένα επιτελείο εξειδικευμένων συνεργατών με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία:

 • Δίνουμε εναλλακτικές λύσεις σε κάθε ανάγκη εμπορικής δραστηριότητας.
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενέργειες με βάση το brand equity, αναδεικνύοντας το brand.
 • Δημιουργούμε και Αναπτύσσουμε sales efficiencies.
 • Αναπτύσσουμε και ελέγχουμε το segment της αγοράς που απευθύνεται το κάθε προϊόν.

PROMOTION

Η διαφορά ενός απλού promotion με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός στρατηγικού promotion, είναι τεράστια.
Eμείς κάνουμε το δεύτερο!

1. STRATEGIC PROMOTION IMPLEMENTATION

Σε απόλυτη πανελλαδική κάλυψη, κάνουμε συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικού promotion, με προσέγγιση 360o και έχουμε πάντα εναλλακτικές προτάσεις, από τη δημιουργία προωθητικής ιδέας (concept) ειδικά σχεδιασμένης για το προϊόν σας, έως το άμεσο και καινοτομικό reporting.

 • In-store promotion.
 • Events promotion.
 • Γευστικές δοκιμές.
 • One to One promo-tools.

2. EVENTS

Ολιστική αντιμετώπιση και εφαρμογές 360ο σε όλο το φάσμα εκδηλώσεων, σε όλη την Ελλάδα, από την πρόταση του concept, μέχρι την τελική υλοποίησή του σε διαφορετικά επίπεδα δράσης.

 • Street events.
 • In-store events.
 • Cooking events.
 • Exhibition booths.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένη κάλυψη διανομής εντύπων, καταλόγων, δειγμάτων ή οποιουδήποτε αντικειμένου προώθησης σε πανελλαδικό επίπεδο, με απόλυτα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με μεγάλη εμπειρία στους τομείς του Marketing, των Πωλήσεων και της Επικοινωνίας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις απόλυτα ενδεδειγμένες λύσεις στις ανάγκες κάθε προϊόντος και πελάτη.
 • Διανομή Door to Door
 • Διανομή Mailbox
 • Διανομή σε Σταθερά Σημεία

ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Ο απόλυτος και ακριβής σχεδιασμός πριν από την έναρξη κάθε καμπάνιας, με την επιλογή του σωστού τρόπου, χρόνου και χώρου εκτέλεσης και τα κατάλληλα στελέχη και εργαλεία ελέγχου, είναι τα στοιχεία που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία της διανομής.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της ενέργειας.
 • Δημιουργία προτάσεων για τη σωστή προσέγγιση του κοινού-στόχος.
 • Δημιουργία πλάνου διανομής για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
 • Διανομή των εντύπων ή/και των δειγμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.
 • Back checking control (ειδικό σύστημα ελέγχου διανομών) για τη μέγιστη απόδοση κάθε ενέργειας.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης της διανομής.
 • Αναφορά όλων των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της ενέργειας στους πελάτες μας.

MARKETING & BRANDING

Η ικανότητα να δημιουργείς και αναπτύσσεις ιδέες που στοχεύουν τις πραγματικές ανάγκες του κοινού-στόχος.

1. INTEGRATED MARKETING & BRAND STRATEGY

 • Συνολικός σχεδιασμός και διαμόρφωση του brand strategy (προϊόντος ή υπηρεσίας), ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα στην αγορά την οποία απευθύνεται.
 • Στρατηγική ανάπτυξη του brand equity, με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου DNA και ολοκληρωμένη υλοποίησή του σε όλο το απαιτούμενο φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων: από τη συσκευασία και τα υλικά προβολής και διάθεσης, έως και την αξιοποίηση ενεργειών στο κανάλι διανομής και πώλησης.
 • Σχεδιασμός marketing plan & activation σε συνολικό επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης.

2. DIGITAL MARKETING

Πλήρης σχεδιασμός και ολιστική υλοποίηση digital ενεργειών στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον μίας επιχείρησης.
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής digital marketing & communication.
 • Tailor-made πλατφόρμες ενεργειών και διάδρασης.
 • Tailor-made δημιουργία και υλοποίηση εργαλείων στον χώρο του digital.
 • Δημιουργία προωθητικού πλάνου στήριξης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών σελίδων και καταστημάτων (e – shops).
Πλήρης σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση social media activation.

BUSINESS FACILITIES

Η δυνατότητα του να έχεις έναν καλό συνεργάτη που σου λύνει προβλήματα, όποτε και όταν χρειάζεται.

1. SALES DEVELOPMENT TOOLS

 • Παροχή χρήσιμων εργαλείων (σε επίπεδο outsource), ικανών να καλύψουν κάθε ανάγκη του τμήματος πωλήσεων, τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της λειτουργίας και της οργάνωσης, όσο και της επίτευξης των στόχων.
 • Ομάδα ειδικών σε κάθε τομέα, με συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων και συστημάτων στη διάθεση των αναγκών κάθε πελάτη και project, για τη συνολική ανάπτυξη και αναβάθμιση της πώλησης.
 • Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων.
 • Οργάνωση τμημάτων πώλησης.
 • Sales coaching.
 • Αξιολόγηση τμημάτων πώλησης.
 • Σχεδιασμός tailor-made βοηθητικού υλικού πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων στην υπηρεσία του πωλητή.
 • Υλοποίηση συστημάτων ελέγχου της αγοράς.
 • Sms & bulletin
 • Back-up sales support.

 2. STAFF FACILITIES

Ανεύρεση και διαχείριση προσωπικού, για τις ανάγκες κάθε ειδικότητας και κλάδου, με πλήρη κάλυψη σε προγραμματισμό, αξιολόγηση, έλεγχο και administration.
 • Μόνιμο προσωπικό.
 • Ρart time προσωπικό.
 • Εποχιακό προσωπικό.

Πλήρεις Υπηρεσίες στη μεθόδευση και διαχείριση θεμάτων, όπως:

 • Staff pay roll.
 • Ανεύρεση και στρατολόγηση προσωπικού.
 • Αξιολόγηση προσωπικού.
 • Training & coaching.

3. CALL CENTER

 • Inbound and outbound campaigns.
 • Sell-in promotion campaigns.
 • Loyalty activation.

 4. DATA MANAGEMENT FACILITIES

Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, μόνιμα ή εποχιακά, στη διάθεση του τμήματος πωλήσεων και back-up office.
 • Data entry.
 • Data segmentation.
 • Data results management.
 • Data reporting & statistic analysis.
 • Data cleaning.
 • Data verification.

 5. RETAIL DIRECTION & MYSTERY SHOPPING

Στρατηγική κατεύθυνση και βελτίωση υπηρεσιών στον χώρο του retail, με βάση την αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα ενεργοποίησης της εταιρίας, με 100% προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μεθόδευση.
Εστιασμένο monitoring και reporting, με δυνατότητα να παρέχονται απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα (Εμπορίας , Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Ανθρώπινων Πόρων / Προσωπικού), σε τομείς όπως:
 • Αποτελεσματικότερη πώληση και βελτίωση της εξυπηρέτησης.
 • Καλύτερη κατάρτιση και λειτουργία του τμήματος πωλήσεων.
 • Ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας.
 • Αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου πλάνου κινήτρων προσωπικού.
 • Άμεση σύγκριση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων με τον ανταγωνισμό.

B2B – B2C EFFICIENCY

Μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας κάθε προτεινόμενης ενέργειας, μετά από εκτενή και ολοκληρωμένη ανάλυση των δεδομένων και αναγκών του κάθε αιτήματος του πελάτη μας.

100%ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Γνωρίζουμε και αξιοποιούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας για την επιτυχία σας, με απόλυτα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σε κάθε τομέα και εμπορικό κλάδο. 

100% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσπαθούμε να επιτυγχάνουμε το απόλυτο σε κάθε ενέργεια, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους σας.

100% ΛΥΣΕΙΣ

Φιλοσοφία μας είναι να αναζητάμε τις καλύτερες λύσεις με γνώση, σωστή ανάλυση των δεδομένων και δημιουργικότητα.