Αδιάφορο promotion ή δυνατό concept?

Concept On Action | Marketing and Sales Solutions / marketing  / Αδιάφορο promotion ή δυνατό concept?
Καμηλοπάρδαλη μέσα σε δωμάτιο που δεν χωράει στο ύψος και τρυπάει το ταβάνι

Αδιάφορο promotion ή δυνατό concept?

Εσείς τι προτιμάτε;

Ένα απλό και, κατά κανόνα, αδιάφορο promotion χωρίς concept;

Ή ένα promotion χτισμένο και δομημένο πάνω σε ένα δυνατό concept, που θα συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα;
Εμείς, πάντως, κάνουμε μόνο το δεύτερο…