Καφεκοπτεία Λουμίδη 100 Χρόνια

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη μας εμπιστεύτηκαν για την καμπάνια 100 Χρόνια στις καρδιές σας:

  • Τον σχεδιασμό του επετειακού λογοτύπου “Καφεκοπτεία Λουμίδη – 100 Χρόνια στις καρδιές σας” καθώς και των αντίστοιχων συσκευασιών.
  • Τον σχεδιασμό του συνολικού πλάνου επικοινωνίας.
  • Την ανάπτυξη και υλοποίηση του πλήρους πλάνου προώθησης και επικοινωνίας.